+ Amics, + llibres

Compartir

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin

El finançament dels museus s’ha anat reduint els últims anys fins al punt de repercutir directament en els serveis, com ara les biblioteques, que han vist com els seus recursos per a l’adquisició de fons minvaven considerablement. Durant el mes d’abril de 2015 els Amics del Museu vam dur a terme la campanya de captació de fons + Amics, + llibres!

El principal objectiu era aconseguir que la Biblioteca Joaquim Folch i Torres continués enriquint el seu patrimoni bibliogràfic per mantenir-se com a centre de referència especialitzat en art i seguir oferint un servei de qualitat als usuaris.

Per preparar la campanya de micromecenatge es va dissenyar una estratègia que incloïa una anàlisi i segmentació del públic diana, és a dir, dels col·lectius als quals podíem adreçar-nos per fer-los partícips del projecte, i que establia els diferents canals per arribar-hi. Vam fixar la previsió de resposta que volíem aconseguir en 6.000 €.

Gràcies a la col·laboració de 181 mecenes vam superar l’objectiu i vam arribar als 7.781 €!

Podeu consultar l’article del blog del museu sobre la campanya (21 de maig de 2015)

Uneix-te a la llista