Termes d’ús

Aquests termes d’ús (d’ara endavant, “Termes i condicions” o “T&C”) regulen l’accés i l’ús del web (d’ara endavant, “Lloc web” o “Web”) i dels beneficis (“Beneficis”) i/o serveis (“Serveis”) que ofereix la Fundació Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya (d’ara endavant, “Amics del MNAC” o “nosaltres”). Juntament amb l’avís legal (d’ara endavant, “Avís legal”), la política de privacitat (d’ara endavant “Política de privacitat”) i la política de cookies (d’ara endavant, “Política de cookies”), formen el marc legal aplicable (d’ara endavant, “Termes legals del web”) a l’ús del Web i els Beneficis i/o Serveis que s’ofereixen, i s’actualitzaran periòdicament. Per tant, seran aplicables els que es trobin publicats quan utilitzis el Web o els Beneficis i/o Serveis.

Aquests T&C constitueixen l’acord entre l’usuari (individualment, l’“Usuari”, i conjuntament, els “Usuaris”) en nom propi i els Amics del MNAC i, per tant, en donar-te d’alta com a amic/ga (“Amic/ga” o “Amics/gues”) ), acceptes sotmetre’t a aquests T&C i als Termes legals del web. En cas de conflicte entre els Termes Legals del web i aquests T&C, prevaldran els T&C, llevat que els Termes legals del web estableixin expressament que substitueixen qualsevol secció d’aquests T&C i la legislació aplicable no prohibeixi que els Termes legals del web substitueixin aquesta secció. Aquests T&C, així com les seves modificacions, juntament amb altres termes i polítiques qualssevol, relatius a l’ús dels Serveis o Beneficis prestats pels Amics del MNAC, estaran a la teva disposició en tot moment al Lloc web dels Amics del MNAC, sense perjudici de la informació que se’t pugui enviar com a Usuari.

 

1. IDENTIFICACIÓ I  CONTACTE

Fundació Amics del Museu Nacional d’Art de Catalunya és una fundació espanyola amb domicili al Parc de Montjuïc, 08038 (Barcelona) i NIF G64140361, inscrita al Registre de Fundacions del Ministeri de Cultura.

Per a qualsevol dubte en relació amb l’ús dels Amics del MNAC, pots utilitzar els següents canals de contacte: amics@amicsdelmnac.org i 93 622 03 81.

 

2. CONDICIONS DEL SERVEI FES-TE AMIC/A

Els Amics del MNAC permetem, a través de les nostres afiliacions, que, com a Usuari, gaudeixis dels diversos Beneficis i/o Serveis que es detallen al nostre Lloc web. Com a Usuari, podràs donar-te d’alta a través dels diferents canals habilitats per fer-ho, que es detallen a continuació:

CANALS HABILITATS PER A DONAR-SE D’ALTA COM A AMIC/GA

 • ALTA PRESENCIAL

Pots tramitar la sol·licitud d’alta als Amics del MNAC de manera presencial a les nostres instal·lacions. Per fer-ho, hauràs d’emplenar el formulari que se’t facilitarà; caldrà que emplenis tots els camps indicats com a obligatoris i indiquis la modalitat a la qual vols subscriure’t.

Un cop hagis emplenat aquest formulari, els Amics del MNAC t’entregarem un Carnet d’Amic/ga (d’ara endavant, “Carnet”) provisional, que, des d’aquest moment, et permetrà gaudir de tots els Beneficis i/o Serveis de la modalitat a la qual t’hagis subscrit.

Posteriorment, rebràs el Carnet definitiu al domicili que hagis indicat a la sol·licitud d’alta, tal com es detallarà més endavant.

 • ALTA EN LÍNIA

Pots tramitar la sol·licitud d’alta a través del nostre Lloc web mitjançant el formulari disponible en aquest canal. Per poder gestionar l’alta, hauràs d’emplenar el formulari que se’t facilitarà; caldrà que emplenis tots els camps indicats com a obligatoris i indiquis la modalitat d’afiliació a la qual vols subscriure’t.

Un cop hagis emplenat aquest formulari, rebràs un correu de confirmació on s’indicaran els detalls de la sol·licitud d’alta.

Posteriorment, rebràs el Carnet al domicili que hagis indicat al formulari d’alta, tal com es detallarà més endavant. Tingues en compte que si, abans de rebre el Carnet, vols visitar el Museu o participar en qualsevol de les activitats que formen part dels Beneficis i/o Serveis de la modalitat d’afiliació en què t’has donat d’alta, hauràs de posar-te en contacte amb nosaltres a través dels canals de comunicació que s’indiquen al correu de confirmació.

 • ALTA PER TELÈFON

Pots tramitar la sol·licitud d’alta a través dels telèfons que s’indiquen al nostre Lloc web. Per poder gestionar l’alta, hauràs de facilitar les dades indicades com a obligatòries a l’operador i indicar la modalitat en què vols donar-te d’alta.

Un cop s’hagi facilitat tota la informació a l’operador, rebràs un correu de confirmació amb els detalls de la sol·licitud d’alta.

Posteriorment, rebràs el Carnet al domicili que hagis indicat al formulari d’alta, tal com es detallarà més endavant. Tingues en compte que si, abans de rebre el Carnet, vols visitar el Museu o participar en qualsevol de les activitats que formen part dels Beneficis i/o Serveis de la modalitat d’afiliació en què t’has donat d’alta, hauràs de posar-te en contacte amb nosaltres a través dels canals de comunicació que s’indiquen al correu de confirmació.

REGALA UN CARNET D’AMIC/GA

En cas que vulguis regalar l’afiliació dels Amics del MNAC a un tercer, podràs sol·licitar l’alta via presencial, en línia o telefònicament. Un cop hagis emplenat les dades, rebràs un correu de confirmació.

 • ALTA PRESENCIAL

En cas que es realitzi de manera presencial, se t’entregarà el carnet per a la persona que vulguis donar d’alta com a Amic/ga. La persona que rebi aquest Carnet s’haurà de posar en contacte amb nosaltres i facilitar-nos les dades perquè puguem activar el carnet, de manera que pugui començar a gaudir dels Beneficis i/o Serveis de la modalitat triada.

 • ALTA EN LÍNIA

En cas que es realitzi en línia, rebràs un xec regal (“Xec”) que podràs reenviar a la persona que vulguis donar d’alta com a Amic/ga. Un cop aquesta persona hagi rebut aquest Xec, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres i facilitar-nos les dades perquè puguem tramitar l’alta com a Amic/ga. Un cop hagi tramitat l’alta, rebrà el carnet tal com es detalla a l’apartat 2.6.

 • ALTA PER TELÈFON

En cas que vulguis donar d’alta una tercera persona com a Amic/ga dels Amics del MNAC via telefònica, se t’oferiran diverses opcions. Se’t redirigirà per continuar amb el procés a través del Lloc web o bé se t’enviarà un correu electrònic amb la confirmació. En aquest darrer cas, la persona que rebi el Xec que se t’enviarà al correu electrònic haurà de contactar amb nosaltres per facilitar-nos les dades necessàries per activar el carnet. Un cop hagi tramitat l’alta, rebrà el carnet tal com es detalla a l’apartat 2.6.

 

BENEFICIS I/O SERVEIS DELS AMICS DEL MNAC

En donar-te d’alta com a Amic/ga, accediràs als Beneficis i/o Serveis comuns establerts a cada moment al Lloc web. Cal tenir en compte que totes les afiliacions comparteixen alguns Beneficis i/o Serveis comuns, i que els addicionals dependran de la modalitat d’afiliació triada.

 

OBLIGACIONS DELS AMICS DEL MNAC

Com a Usuari, en utilitzar el Lloc web i els Beneficis i/o Serveis que t’oferim com a Amic/ga, et compromets a:

 1. Abonar la contribució de la modalitat de l’afiliació triada.
 2. Fer un ús adequat del Web i dels materials, els Beneficis i/o Serveis i els formularis que s’hi ofereixen, d’acord amb la legislació aplicable i sempre per a les finalitats per a les quals s’han creat.
 3. Respectar i fer un bon ús de les instal·lacions, actuant de manera diligent. Així mateix, s’hauran de respectar les condicions de participació de les activitats i dels Beneficis i/o Serveis de cada modalitat.
 4. Facilitar de forma veraç i exacta les dades necessàries per poder tramitar la teva sol·licitud.
 5. No cedir el carnet a gent externa dels Amics del MNAC o fer-lo servir de manera fraudulenta i que causi un perjudici als Amics del MNAC.

Així mateix, com a Usuari declares ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes.

En cas que un menor d’edat vulgui donar-se d’alta com a Amic/ga, ho haurà de fer a través dels plans familiars o mitjançant una autorització signada pels seus pares o tutors. Cal tenir en compte el que es disposa a la nostra política de privacitat respecte del tractament de dades del pla familiar.

En cas que no es compleixin les obligacions descrites anteriorment, podrem retirar-te la condició d’Amic/ga de manera temporal o permanent.

 

CONTRIBUCIÓ DE LA INSCRIPCIÓ

El preu de les contribucions variarà segons la modalitat d’afiliació triada i caldrà tenir en compte el que s’estableix al Lloc web en cada moment.

L’afiliació començarà el dia que facis el pagament i t’atorgarà el dret de gaudir dels Beneficis i/o Serveis de l’afiliació triada durant 12 mesos. Es renovarà automàticament 5 dies abans de la data de caducitat del carnet. En cas de no voler continuar sent Amic/ga, s’haurà de comunicar amb 30 dies d’antelació per qualsevol dels nostres canals habilitats.

El pagament es pot fer per qualsevol dels mitjans habilitats. Cal tenir en compte que, en permetre el pagament mitjançant domiciliació bancària, se suposa que, com a Usuari, ens facilites la gestió administrativa i no has de gestionar manualment la renovació de l’afiliació cada any.

En cas que domiciliïs la contribució de l’afiliació, els Amics del MNAC et deixarem una publicació de benvinguda al taulell d’entrada del Museu (exceptuant les altes com a Amigo/ga Individual).

 

CARNET D’AMICS DEL MNAC

El carnet d’Amic/ga és nominal i intransferible, i t’atorga el dret d’accedir als Beneficis i/o Serveis que et corresponguin segons la modalitat d’afiliació.

Per poder gaudir de tots els Beneficis i/o Serveis de ser Amic/ga, és important que portis el carnet amb tu per poder acreditar que formes part dels Amics del MNAC quan vulguis accedir a les instal·lacions del Museu, així com a Beneficis i/o Serveis.

 • FORMES D’ENVIAMENT I PLAÇOS D’ENTREGA

Un cop t’hagis donat d’alta a través dels canals habilitats, rebràs el carnet d’Amic/ga al domicili facilitat al formulari d’alta. Els terminis previstos per al lliurament del carnet variaran depenent de la localització del domicili de l’Usuari, però el termini de lliurament estimat és de 15 dies.

En cas que no hagis rebut el Carnet en el termini estimat, hauràs de posar-te amb nosaltres perquè puguem resoldre la incidència i facilitar-te una solució.

 

BAIXA VOLUNTÀRIA O PÈRDUA DE LA CONDICIÓ D’AMIC

Si no vols continuar sent Amic/ga, hauràs de posar-te en contacte amb nosaltres a través dels canals habilitats (telèfon, presencial o en línia) 30 dies abans que es compleixin els 12 mesos des de l’alta o la renovació de l’afiliació, per comunicar la sol·licitud de baixa d’Amic/ga. Per poder gestionar la teva sol·licitud, en aquesta comunicació hauràs d’identificar-te i facilitar-nos el número assignat de membre del MNAC. Un cop ens ho hagis comunicat, quan arribi el dia de la baixa de la inscripció, no podràs continuar gaudint dels Beneficis ni els Serveis que et corresponien amb la teva condició d’Amic/ga.

En cas que no respectis i/o incompleixis les obligacions establertes en aquests T&C, els Amics del MNAC ens reservem el dret de retirar-te la condició d’Amic/ga de manera temporal o permanent, segons la gravetat de l’incompliment, amb la total discreció dels Amics del MNAC.


PÈRDUA DEL CARNET

Si, per alguna circumstància, perds el carnet, hauràs d’informar-nos-en perquè el puguem desactivar i evitar així que se’n faci un ús fraudulent. En cas que en vulguis demanar una còpia, hauràs d’abonar 10 € a través dels nostres canals de contacte habilitats.


CANVIS I MODIFICACIONS DE LA INSCRIPCIÓ

Si, com a Usuari vols canviar el tipus de modalitat de la inscripció, ens ho hauràs de comunicar a través de l’adreça de correu amics@amicsdelmnac.org i farem el canvi en un termini de 10 dies.

En cas que la contribució estigui domiciliada, l’actualitzarem perquè el seu abonament es faci d’acord amb la nova modalitat.


MITJANS PER A CORREGIR ERRORS

Si detectes que la informació que ens has facilitat no és correcta o no està actualitzada, et podràs posar en contacte amb nosaltres per corregir possibles inexactituds, omissions i/o errors.


3. CONDICIONS DE VIATGE I ACTIVITATS

Els Amics del MNAC, dins dels Beneficis i/o Serveis, organitzem al llarg de l’any diferents activitats (“Activitat” o “Activitats”) i/o viatges (“Viatge” o “Viatges”) en què podràs participar i/o inscriure’t. S’anunciaran a través de les agendes trimestrals que els Amics/gues reben al seu domicili o a través del Lloc web.

 

 • INSCRIPCIÓ EN UNA ACTIVITAT I/O VIATGE

Qualsevol persona, independentment de si té la condició d’Amic/ga, podrà participar a les activitats i/o els viatges que organitzem, sempre que no s’hagin organitzat per a alguna modalitat d’afiliació específica o estiguin subjectes a algun requisit addicional que es detallarà en cada cas. En cas de no ser Amic/ga, els Amics del MNAC haurem de demanar dades addicionals per poder-ne tramitar la sol·licitud.

Les inscripcions a les activitats i/o els viatges es fan a través del formulari d’inscripció establert al Lloc web per a cada activitat i/o viatge fins que s’esgotin les places ofertes. Cal tenir en compte la possibilitat que els Amics del MNAC estableixin limitacions en el nombre de places que es poden reservar per Usuari amb la finalitat que tots els Amics/gues tinguin l’oportunitat de participar a les activitats i/o els viatges. S’informarà, al moment de la reserva, de les limitacions existents en aquest sentit.

Un cop hagis emplenat el formulari i abonat la paga i senyal de la reserva mitjançant transferència bancària, tal com s’establirà en cada activitat i/o viatge específicament, rebràs un correu de confirmació amb la informació de l’activitat i/o el viatge. Podràs fer el pagament dels viatges i/o les activitats de la manera i amb el mètode de pagament que indiquin els Amics del MNAC i/o l’agència de viatges que correspongui en cada moment.

La inscripció és personal i intransferible. En cas que un menor d’edat vulgui participar en alguna de les activitats i/o els viatges, haurà d’anar-hi acompanyat d’un adult. En cas que sigui major de 16 anys, haurà de comptar amb l’autorització dels pares i/o tutors.

 

 • CANCEL·LACIÓ, SUSPENSIÓ I/O MODIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT I O VIATGE PER COMPTE D’AMICS DEL MNAC

Els Amics del MNAC ens reservem el dret de modificar el preu, suspendre i/o cancel·lar una activitat i/o un viatge si es produeix alguna de les circumstàncies següents:

 1. Quan no es cobreixi el 75 % de les places ofertes.
 2. Davant circumstàncies imprevistes i/o de força major.
 3. L’aparició de noves necessitats que s’hagin d’afrontar de manera prioritària.

En cas que s’esdevingui alguna d’aquestes circumstàncies, publicarem tota la informació al Lloc web, a més d’informar-te’n a través del canal de comunicació que hagis facilitat al formulari d’inscripció.

En cas que no estiguis d’acord amb els canvis i/o el viatge o l’activitat s’hagi de cancel·lar de manera definitiva, procedirem a la devolució de l’import de la inscripció en el termini de 30 dies hàbils.


 • DESISTIMIENT O CANCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA

  • Viatges

Els Amics del MNAC organitzem els viatges a través d’agències de viatges (“agències de viatges”) especialitzades. És per això que, en cas que, per qualsevol motiu, decidissis cancel·lar el viatge, hauràs de consultar els termes i les condicions de cada agència de viatges.

Això no obstant, en cas que tinguis dubtes, pots escriure’ns a amics@amicsdelmnac.org i farem tot el possible per ajudar-te.

  • Activitats

En cas que com a Usuari vulguis cancel·lar o donar-te de baixa en alguna de les activitats, ens ho hauràs de notificar almenys 5 dies abans de la data en què estigui prevista l’activitat. Només en aquest cas procedirem a la devolució de l’import abonat.


 • SUPÒSITS DE CARÀCTER EXCEPCIONAL

Amb caràcter excepcional i a discreció única dels Amics del MNAC, es procedirà al tràmit de devolució dels imports d’inscripció al teu compte bancari quan la renúncia expressa de participació en l’activitat es comuniqui abans de l’inici de l’activitat només en els supòsits següents:

 1. Malaltia de la persona sol·licitant.
 2. Defunció o malaltia de familiar, fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat.
 3. Qualsevol altra situació que per raons alienes a l’Usuari pugui impedir la participació en l’activitat, sempre que quedi prou justificada i a discreció única dels Amics del MNAC.

Per iniciar el tràmit caldrà disposar de documents que acreditin fefaentment la circumstància que el justifica. Et facilitarem tota la informació a la fi de la tramitació correcta.


 • FORÇA MAJOR

Els Amics del MNAC no serem responsables de cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan aquest sigui degut a esdeveniments ocasionats per causes de força major.

Les causes de força major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, manca d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable, entre d’altres, els següents:

 1. Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 2. Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
 3. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 4. Impossibilitat de fer servir trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
 5. Impossibilitat d’utilitzar les instal·lacions del Museu o on es faci l’activitat o el viatge.
 6. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

S’entendrà que les obligacions quedin suspeses durant el període en què la causa de força major continuï i disposarem d’una ampliació en el termini per complir-les d’un període igual a la durada de la causa de força major.

Els Amics del MNAC dedicarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la causa de força major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la causa de força major.

 

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Als Usuaris que es donin d’alta com a Amics/gues i acceptin els presents T&C, els Amics del MNAC els concedirem el dret d’accedir als Beneficis i/o Serveis corresponents segons la modalitat d’afiliació, i d’acord amb el que es disposa en aquests T&C i a la legislació aplicable.

Així mateix, la informació del Lloc web, així com els continguts, són de la nostra titularitat o dels seus autors, i tenen la consideració d’obres protegides d’acord amb les disposicions del Reial decret 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. En cap cas s’ha interpretar que els Amics del MNAC cedim o autoritzem a explotar en cap de les seves modalitats els drets sobre aquests continguts més enllà del que és estrictament necessari.

Les marques, els noms comercials o els signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Lloc web són de la nostra titularitat o s’han publicat amb el consentiment dels seus legítims propietaris. En cap cas s’ha d’interpretar que l’accés al Lloc web atribueix cap dret sobre les marques, els noms comercials i/o els signes distintius esmentats.

En qualsevol cas, els Amics del MNAC no podem assumir cap responsabilitat respecte dels drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de tercers que infringeixin els Usuaris del Lloc web o qualsevol altra persona aliena a nosaltres.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual i industrial, així com sobre qualsevol dels Continguts del Lloc web, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de l’adreça electrònica amics@amicsdelmnac.org i adjuntar-hi la informació pertinent.

L’accés i l’ús del Lloc web no atorguen als Usuaris cap dret de propietat intel·lectual i industrial sobre els nostres continguts i materials. Els Amics del MNAC ens reservem el dret d’adoptar les mesures legals oportunes i l’Usuari haurà de respondre per les vulneracions.

Queda prohibida la utilització de dissenys, gràfics, logotips, encapçalaments, icones de botons, scripts i altres marques o signes distintius de la nostra titularitat, per ser-ne els únics propietaris. Totes les altres marques comercials que no siguin de la nostra titularitat i figurin al Lloc web o estiguin relacionades amb els Beneficis i/o Serveis són propietat dels seus respectius propietaris.


5. DISPONIBILITAT DELS BENEFICIS I/O SERVEIS I BLOQUEIG

 • DISPONIBILITAT DELS BENEFICIS I/O SERVEI

Els Amics del MNAC no garantim la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc web, ni que estigui lliure d’errors. Així mateix, tampoc garantim la disponibilitat i continuïtat del funcionament ni l’obertura del Museu en cas que hi hagi circumstàncies extraordinàries que n’impedeixin el funcionament normal. Quan això sigui raonablement possible, els Amics del MNAC advertirem prèviament de les interrupcions en el funcionament del Lloc web i/o l’obertura del Museu. Els Amics del MNAC excloem, amb l’extensió màxima permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Lloc web, als Beneficis i/o Serveis, al Museu o a les Activitats i/o els Viatges que organitzem.

Et facilitarem un Servei d’atenció per resoldre les consultes generals relacionades amb la teva condició d’Amic/ga i en cas de participar en alguna activitat i/o algun viatge, a través dels canals habilitats pertinents.

 • BLOQUEIG

Els Amics del MNAC podrem suspendre, a efectes de recerca, o negar-nos a tramitar qualsevol de les sol·licituds que sospitem que pugui ser fraudulenta, il·legal o que infringeixi d’alguna manera els T&C. En cas de negar-nos a tramitar una sol·licitud, et notificarem (llevat que estigui prohibit per llei) la denegació en el termini que tenim assignat legalment per tramitar-la i, si és possible i aplicable, les raons de la denegació i el procediment per corregir els errors de fet que l’han causada. Tota sol·licitud que ens neguem a tramitar es considerarà no rebuda a efectes de terminis de tramitació i responsabilitat legal per incompliment o compliment incorrecte.

No obstant això, també es podran suspendre els Serveis i/o Beneficis als Usuaris i bloquejar-los l’accés quan (a) hagin incomplert els T&C; (b) facilitin o hagin facilitat informació falsa, incompleta, imprecisa o enganyosa, o bé participat en activitats fraudulentes o il·legals; (c) se sospiti que l’activitat o l’ús del carnet resulta anòmala en atenció al resultat de l’aplicació de controls interns contra el frau, i (d) es donin els supòsits que preveu la legislació aplicable en aquests T&C.

Des d’Amics del MNAC informarem l’Usuari de la suspensió de la condició d’Amic/ga i de les raons d’aquesta suspensió quan sigui possible, abans que es produeixi i, a tot estirar, immediatament després. La condició d’Amic/ga es reactivarà quan s’hagin rectificat i/o revertit les causes de la suspensió. En cas que les causes de la suspensió no es puguin rectificar i/o revertir, ens reservem el dret a retirar la condició d’Amic/ga amb efecte immediat després de la notificació a l’Usuari i de procedir, si escau, a liquidar els pagaments pendents, segons el tipus de modalitat d’afiliació en què s’hagi donat d’alta en el moment del registre.

 

6. PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de Protecció de dades, totes les dades de caràcter personal facilitades durant l’alta com a Amic/ga o la inscripció a qualsevol de les Activitats i/o els Viatges dels Amics del MNAC es tractaran d’acord amb el que disposa la nostra Política de privacitat, que tot Usuari ha de llegir i acceptar quan es dona d’alta com a Amic/ga.

Per donar accés als Beneficis, als Serveis, a les Activitats i/o als Viatges que organitzem, tractarem les dades personals dels Usuaris que aquests ens facilitin a través dels formularis i les comunicacions amb els Amics del MNAC (per exemple, l’adreça electrònica, el nom i els cognoms, etc.), així com les dades de navegació pel Web, com ara la IP i/o la possible connexió a internet, si escau, o les dades de la sessió.

Com a Usuari, entens i acceptes que podrem compartir les teves dades comunicades a proveïdors de serveis que ens ajuden a dur a terme la nostra activitat.

Pots accedir a tota la informació sobre com tractem les teves dades a la Política de privacitat dels Amics del MNAC, disponible a https://www.amicsmuseunacional.org/es/aviso-legal-y-de-privacidad/, i/o contactar amb nosaltres a través de l’adreça amics@amicsdelmnac.org.

 

7. RESPONSABILITAT

Excepte en aquells supòsits en què legalment es limiti l’exclusió de responsabilitat, la responsabilitat dels Amics del MNAC en relació amb qualsevol Benefici i/o Servei, incloent-hi qualsevol viatge i/o activitat, estarà limitada estrictament a l’import corresponent.

Concretament, llevat de disposició legal en sentit contrari, no s’acceptarà cap responsabilitat per les pèrdues següents, amb independència del seu origen:

 1. Pèrdues d’ingressos o vendes.
 2. Pèrdua de negoci.
 3. Lucre cessant o pèrdua de contractes.
 4. Pèrdua d’estalvis previstos.
 5. Pèrdua de dades.
 6. Pèrdua de temps de gestió o d’horari d’oficina.

Tenint en compte la naturalesa oberta del Lloc web i la possibilitat que es produeixin errors en l’emmagatzematge i la transmissió d’informació digital, no es garanteixen la precisió i la seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà del Lloc web.

 

8. ATENCIÓ A L’AMIC/GA D’AMICS DEL MNAC

Els Amics del MNAC tenim habilitats diversos canals de contacte per a l’Usuari. En cas que necessitis contactar amb nosaltres o tinguis preguntes i/o dubtes en relació amb algun aspecte en què et puguem facilitar informació addicional, pots fer-ho tant presencialment com telefònicament en els horaris següents: de 9:00-14:00 hores. Podràs contactar amb nosaltres en línia sempre que ho necessitis a través de l’adreça amics@amicsdelmnac.org i et donarem resposta tan aviat com sigui possible.

9. MISCEL·LÀNIA


 • MODIFICACIONS EN AQUESTS TERMES

Els Amics del MNAC tenim el dret de revisar i modificar aquests T&C en qualsevol moment. Com a Usuari, estaràs subjecte als T&C vigents en el moment en què facis servir el Web o et donis d’alta com a Amic/ga.

 

 • NOTIFICACIONS

Quan et donis d’alta com a Amic/ga i/o et posis en contacte amb nosaltres a través dels canals habilitats. Els Amics del MNAC ens posarem en contacte amb tu a través de les adreces electròniques que hagis facilitat en el moment del registre i/o del telèfon, en cas que els hagis indicat al formulari d’alta i constin als nostres arxius.

En donar-te d’alta com a Amic/ga i acceptar els T&C, ens autoritzes a enviar-te notificacions per via electrònica i/o telefònica. Podrem fer-te arribar en format electrònic totes les comunicacions i la informació rellevant dels Amics del MNAC, inclosos, a títol enunciatiu: T&C, modificacions o canvis en aquests T&C o qualsevol dels Termes legals del web, divulgacions, notificacions, informació sobre activitats i/o viatges, exposicions, respostes a reclamacions i altres comunicacions amb els Usuaris que estiguem obligats legalment a facilitar-te (conjuntament, les “Comunicacions”). Les comunicacions remeses per aquestes vies es consideraran enviades “per escrit”, rebudes per l’Usuari i lliurades degudament. Seràs responsable d’imprimir, emmagatzemar i mantenir els teus propis registres de les comunicacions, incloses les còpies d’aquests T&C, si escau. Aquesta condició no afecta els teus drets legals, inclòs el dret de sol·licitar una còpia d’aquests T&C en qualsevol moment. Pots contactar amb nosaltres a l’adreça amics@amicsdelmnac.org.


 • CESSIÓ

No podràs cedir ni transferir cap dret, obligació o privilegi que tinguis en virtut d’aquests T&C sense la nostra autorització prèvia per escrit.


 • ACORD COMPLET

Aquests T&C i els Termes legals del web constitueixen l’acord íntegre de les parts respecte a l’ús del Lloc web i tots els Beneficis i/o Serveis que oferim, i substitueixen i cancel·len tots els acords, afirmacions, declaracions i pactes anteriors o simultanis de les parts en relació amb l’objecte d’aquest acord.


 • RENÚNCIA

La manca de requeriment per part nostra del compliment estricte d’alguna de les obligacions assumides en virtut d’aquests T&C o la manca d’exercici per part nostra dels drets o les accions que ens puguin correspondre en virtut dels T&C no suposarà cap renúncia ni cap limitació en relació amb aquests drets o aquestes accions, ni t’exonerarà del compliment d’aquestes obligacions. Cap renúncia per part nostra a un dret o una acció en concret suposarà una renúncia a altres drets o accions que es derivin d’aquests T&C ni tindrà efecte, tret que s’estableixi expressament i de forma prèvia que és una renúncia, i es formalitzi i se’t comuniqui per escrit.


 • NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les disposicions establertes en aquests T&C es declara nul·la i sense efecte per resolució ferma dictada per l’autoritat competent, la resta de T&C romandran en vigor i no es veuran afectats per aquesta declaració de nul·litat.

 

 • IDIOMA DEL CONTRACTE

Per als Amics del MNAC ets la nostra prioritat, i intentem adreçar-nos, sempre que sigui possible, en la teva llengua. Per això hem traduït els T&C a diverses llengües. Això no obstant, en cas de conflicte o dubtes sobre el significat o l’abast d’algun apartat, terme o expressió continguts en aquests T&C, serà d’aplicació prioritària la versió en castellà per ser la versió original en què s’han redactat.

 

 • LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquests T&C es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. Les parts se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa al fòrum que els pugui correspondre, llevat que la legislació aplicable imposi una altra jurisdicció. Així i tot, ambdues parts faran tot el raonablement necessari per intentar resoldre els conflictes de forma amistosa.

Uneix-te a la llista